Inżynieria lotnicza i elektromobilność. Uniwersytet Zielonogórski tworzy nowe kierunki studiów

Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Łukasz Porycki (przy mikrofonie) podczas konferencji prasowej. Z tyłu od lewej: Poseł RP Waldemar Sługocki, kanclerz UZ Katarzyna Łasińska oraz rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski. Fot. Paweł Wańczko
700 tys. zł. dotacji od Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymał Uniwersytet Zielonogórski na dofinansowanie kosztów związanych z tworzeniem nowych kierunków studiów – inżynierii lotniczej oraz elektromobilności. – To świetny pomysł i spójny z wizją rozwoju regionu lubuskiego – komentuje decyzję władz uczelni Waldemar Sługocki poseł na sejm RP.  

– To już trzecia umowa, jaka jest  podpisywana w ostatnim czasie z uczelniami wyższymi w regionie. Nowoczesne kierunki kształcenia są dziś koniecznością. Wymaga tego przede wszystkim zmieniająca się rzeczywistość i wyzwania związane z rozwojem Lubuskiego – mówi wicemarszałek Łukasz Porycki. Zgodnie z przyjętymi kierunkami rozwoju kształcenia Uniwersytet Zielonogórski kładzie nacisk przede wszystkim na dwie kwestie: uruchamiania kierunków, których absolwenci mają pracować nad podniesieniem komfortu i jakości życia mieszkańców regionu oraz kształtować rozwój nowych technologii. – Uniwersytet już dawno wspiera nowoczesność. Mamy też świadomość, że  oczekuje się od nas (uczelni – red.) szybkiego reagowania na zmiany na rynku, niestety nie zawsze jest to możliwe. Dlatego bardzo dziękuję władzom samorządowym za pomoc i wsparcie finansowe na utworzenie tych kierunków – dziękował Zarządowi rektor UZ, prof. Wojciech Strzyżewski.

Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Łukasz Porycki (z lewej) oraz rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski (z prawej) po podpisaniu umowy na dotację dla UZ na tworzenie nowych kierunków na uczelni. Fot. Paweł Wańczko
Kierunek – Inżynieria lotnicza

Uniwersytet Zielonogórski już od dwóch lat prowadzi intensywne działania, by dołączyć do uczelni kształcących wysoko kwalifikowane kadry lotnictwa, w tym pilotów lotnictwa i mechaników. W lutym 2019 r., wspólnie z Aeroklubem Ziemi Lubuskiej, Uniwersytet rozpoczął prace związane z uruchomieniem specjalności Mechanika Lotnicza na Wydziale Mechanicznym. Uczelnia rozpoczęła proces certyfikacji nowej specjalności w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Zostało podpisane trójstronne porozumienie pomiędzy Uczelnią, Aeroklubem Ziemi Lubuskiej i Zespołem Szkół Technicznych z siedzibą w Zielonej Górze. – Absolwenci tego kierunku mogą liczyć na pracę w ciągle rozwijającym się porcie lotniczym w Babimoście, ale też w całej Europie – zapewnia rektor Strzyżewski.

Widać, że to nie incydentalne, przypadkowe zabiegi, ale wynikające z dokumentów strategicznych i realizacji wizji zarówno samorządu, jak i władz uczelni – chwalił decyzje o utworzeniu nowych kierunków W. Sługocki poseł na Sejm RP (przy mikrofonie) podczas konferencji prasowej. Fot. Paweł Wańczko
Kierunek – Elektromobilność

Kierunek “Inteligentne systemy miejskie” – jako szersze ujęcie elektromobilności jest głównie związane z technologiami, które mają za zadanie wyeliminować największe kłopoty komunikacyjne współczesnych społeczeństw: redukcja hałasu, łatwość przemieszczania się, rozwiązanie problemu zatłoczonych aglomeracji, smogu i rosnącej ilości gazów cieplarnianych w atmosferze. Tworząc ten kierunek, UZ nie tylko wyczerpuje zakres zagadnień związanych z elektromobilnością, ale również poszerza kompetencje przyszłych absolwentów o technologie informatyczne i komunikacyjne (Smart city).

Uczelnia zakłada, że na każdym z tych kierunków studiować może min. 30 osób.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content