Lubuski zamek, o którym zapominamy. Szczęściarz, zawsze miał gospodarza

Fot. Grzegorz Walkowski
Lubuskie zamki. Jednym tchem wymienimy Łagów, Siedlisko, Kożuchów… A ilu z nas pamięta, że efektowna budowla obronna znajduje się również w Lubsku?

To miasto kojarzymy raczej z późnoromańską bazyliką i efektownym ratuszem. Tymczasem Lubsko ma również swój zamek. Wygląda efektownie, co pokazują zdjęcia Grzegorza Walkowskiego.

Dziedzina Kottwitzów

Najpierw był tutaj gród rycerski, który został przekształcony w budowlę murowaną. Nie wiadomo, kiedy to nastąpiło, ale w roku 1588, gdy Lubsko przejmował ród von Kottwitz, rezydencja już istniała. Nowi właściciele wznieśli północną część zamku oraz budynek bramny z przejazdem, tworząc założenie utrzyma­ne w duchu śląskiego renesansu.

Fot. Grzegorz Walkowski

W 1739 roku Fryderyk Zygmunt von Bredow, ówczesny właściciel związanych z zamkiem dóbr, dokonał barokowej przebudowy rezydencji. Prze­kształcono wówczas m.in. wieżę zamkową, której zwieńczenie w postaci ośmiobocznej la­tarni przetrwało do naszych czasów. Wtedy też założono park wokół rezydencji. Kolejna przebudowa obiektu, przeprowadzona na przełomie XIX i XX wieku zatarła częściowo jej cechy stylowe. Relikty średniowiecznego zamku znajdziemy m.in. w przyziemiu wieży i fragmencie ściany zachodniej.

Zamek herbowy

Zamek założony jest na planie litery „L”, z elewacją frontową zwróconą na wschód. Jego mury wzniesiono z kamienia i cegły tworząc bryłę o asymetrycznej kom­pozycji, złożoną z kilku połączonych ze sobą części. Dwa dwukondygnacyjne skrzydła na­kryte są dachami trójspadowymi. Między nimi usytuowana została trzykondygnacyjna wieża zwieńczona czterospadowym dachem z metalową, ażurową balustradą. Od północ­nego zachodu do zamku przylega wysoka wieża na rzucie prostokąta, zwieńczona hełmem z latarnią, stanowiąca wyraźną dominantę. Nad wejściem zachowała się tarcza herbowa. 

Fot. Grzegorz Walkowski

Po II wojnie światowej w zamku urządzono szpital wojsk radzieckich. W latach 1951-1955 mieścił się tutaj dom dziecka. W 1957 roku przeprowadzono remont kapitalny obiektu, a w 1976 roku pomalowano elewacje. W latach 90. ubiegłego stulecia zmieniono pokrycie dachowe na blachę miedzianą. Ponadto, na potrzeby Domu Pomocy Społecznej wykona­no m.in. podjazd dla niepełnosprawnych oraz dźwig windowy… (Źródło: materiały LWKZ).

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content