Marek Kamiński: Lubuskie rozsądnie i skutecznie wydaje pieniądze unijne (WIDEO)

Rządzący w Polsce zapewniają, że fundusze UE na lata 2021-2027 wkrótce trafią do Polski. Kiedy? Na to pytanie już odpowiedź nie pada. Fot. Facebook

Jak województwo lubuskie wykorzystało ponad 900 milionów euro, które otrzymaliśmy w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020? O podsumowaniach rozmawialiśmy z Markiem Kamińskim, dyrektorem Departamentu Programów Regionalnych UMWL, który był gościem Rozmowy Dnia LCI.

-Mamy 3 lata na pełne rozliczenie tych środków, które spłynęły w ramach pomocy regionalnej do naszego województwa. Do końca 2023 roku mamy czas na zamknięcie, stworzenie raportu bazowego i potem przedstawienie go Ministerstwu Funduszy  i oczywiście ostatecznie Komisji Europejskiej, co będzie podstawą do zamknięcia programu. W tym raporcie bazowym będziemy odnosić się do osiągniętych wskaźników, do rozliczonych środków na poszczególne projekty i to pozwoli na autentyczne zakończenie – mówi Kamiński.

Rozwój gospodarczy to koło zamachowe regionu

Trzeba pamiętać, że Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 dysponował budżetem na poziomie 906 mln euro. Jak twierdzi dyrektor Departamentu Programów Regionalnych UMWL nie ma obaw, że jakiekolwiek środki nie zostaną wykorzystane.

-Na dzisiejszy dzień mamy zakontraktowane środki, które zbliżają się do końca tej puli 906 mln euro, w złotówkach to jest blisko 4 mld złotych, które są zawarte w umowach z beneficjentami we wszystkich osiach priorytetowych naszego programu, zarówno tych, które są wspierane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, czyli te, które wspierają infrastrukturę, ale także te z Europejskiego Funduszu Społecznego, który działa w obszarze rynku pracy, edukacji i polityki społecznej.

Unia Europejska miała, podobnie jak w każdej perspektywie finansowej, swoje priorytety, jeśli chodzi o obszary, na które środki powinny być szczególnie przeznaczane. Dyrektor Kamiński zwraca uwagę, że w województwie lubuskim dobrze poradziliśmy sobie z tymi oczekiwaniami, bo były one zbieżne z naszymi strategicznymi celami.

-Na pierwszym miejscu stawiane były badanie i rozwój czy gospodarka innowacyjna, bo rozwój gospodarczy był i jest celem, który ma być kołem zamachowym rozwoju naszego województwa. I w tym obszarze podpisanych zostało blisko 250 umów, przede wszystkim z przedsiębiorcami, ale też instytucjami otoczenia biznesu, bo one również mogły z tych środków korzystać. Powstał dzięki temu trwały efekt jest tutaj bardzo istotny, mamy kilka inkubatorów przedsiębiorczości dzięki tym środkom stworzonych, i mamy je tak rozłożone proporcjonalnie na obszarze województwa, bo i w Gorzowie, Zielonej Górze, Nowej Soli, te obiekty przyjmują np. firmy startupowe, które dopiero wkraczają na rynek – podkreśla Kamiński.

Rewitalizacje w małych miasteczkach

Mówiąc o realizacji wielkich projektów w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020 od razu nasuwają się na myśl dwie inwestycje: Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze oraz most w Milsku. Marek Kamiński wspomina także budowany Park Technologii Kosmicznych i dodaje, że równie istotne są te mniejsze inwestycje, w wielu lubuskich powiatach czy gminach.

-Warto wspomnieć też o budowanym Parku Technologii Kosmicznych, to będzie też element inkubacji, bo tam też się będą lokowały firmy w obszarze IT, łączącym być może jakieś swoje działania w obszarze technologii kosmicznych. To jest ważne przedsięwzięcie i też wspierane bardzo dużą kwotą w ramach RPO. Trzeba też wspomnieć takie typowe, cieszące nasze oczy inwestycje, których jest bardzo wiele dzięki rewitalizacji miast i miasteczek naszego województwa. W najbliższym czasie będziemy podpisywali kolejne umowy, już kończące ten proces dotacyjny na rewitalizację terenów zdegradowanych, które warto, aby pełniły nowe funkcje albo zostały im przywrócone funkcje pierwotne.

Cała rozmowa:

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Magdalena Podhajecka

Po co nam kultura? [KOMENTARZ]

Latem kwitną nie tylko ogródki, ale i kultura. Kibicujemy naszym na igrzyskach olimpijskich, świętujemy dożynki czy delektujemy się muzyką pod gołym niebem. Ale po co

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content