Polityczne przepychanki zepchnęły w cień konkrety

Marszałek Elżbieta Anna Polak podczas sesji sejmiku. Fot. LCI

Po poniedziałkowej sesji pozostaną w pamięci tylko dwie sprawy. Dyskurs nad sprawą wygaszenia mandatu radnego Jerzego Wierchowicza i wniosek PiS o odwołanie marszałek Elżbiety Anny Polak. Tymczasem tematy tej sesji były całkiem inne, bo skoncentrowane na przyszłości naszego regionu. Dlaczego były tak istotne?

 W swoim facebookowym wpisie tłumaczy to lubuska marszałek Elżbieta Anna Polak:

Na tej samej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego gdy radni Prawa i Sprawiedliwości po raz kolejny byli zajęci odwołaniem marszałka, my byliśmy zajęci ratowaniem zagrożonych wysoką inflacją inwestycji realizowanych przez samorząd wojewódzki. Drożyzna, za którą odpowiada rządzący krajem PiS niesie poważne skutki dla naszego budżetu. Musieliśmy zwiększyć nie tylko wydatki inwestycyjne ale również bieżące/płace i energia/ w sumie o kwotę 57.845.790 zł.
W 2020 r. kwota 20 623 086 zł zostanie przeznaczona na zadania z dziedziny:
 
Kultura:
Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu
Ochrona zdrowia:
Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego – modernizacja budynku nr 52 – Całodobowy Oddział Psychiatryczny Ogólny
Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmunologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i wyposażenie budynku nr 2 Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o.”
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku 11 wraz z budową podjazdu dla karetek i pojazdów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych – Etap III”
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników ww. jednostki
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników ww. jednostki
W tym pożyczki dla Szpitali na kwotę 3 282 000 zł:
– Pożyczka dla Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników
Pożyczka dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników
– Pożyczka dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników
– Pożyczka dla Ośrodka dla Osób Uzależnionych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Nowy Dworek” w Nowym Dworku z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników
 
Infrastruktura:
Zaprojektowanie, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby siedziby Zarządu Dróg Wojewódzkich przy al. Niepodległości 32 w Zielonej Górze
Budowa obwodnicy Nowej Soli – Etap III
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 294 w m. Trzebiel na odcinku od km 0+815 do km 1+064,583
Udzielenie pomocy finansowej na zadania związane z ochrona przeciwpożarową z przeznaczaniem na remonty budynków remiz Ochotniczych Straży Pożarnych
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 315 w m. Lipka
Wniesienie wkładu do spółki Lotnisko Zielona Góra/Babimost Spółka z o.o.
Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla Dyrektora jednostki (ZDW)
Społeczeństwo informacyjne:
Lubuskie e-Zdrowie
Rolnictwo:
Pszczewski Park Krajobrazowy bez granic. M.in. na dotacje celowe dla gmin, powiatów i producentów rolnych realizujących zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych, renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji, zakupem sadzonek drzew miododajnych oraz zakupem wapna nawozowego przeznaczonego na użyźnienie gruntów ornych i użytków zielonych o niskiej wartości produkcyjnej
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem m.in. na usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne oraz wynagrodzenie zleceniobiorcy za przygotowanie i przeprowadzenie procedur przetargowych
Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego:
Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla Dyrektora jednostki (WBGiTR)
Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla Dyrektora jednostki (WODGiK)
oraz w 2023 r. kwota 37 222 704 zł z przeznaczeniem na:
Kultura:
Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze
Rozbudowa i modernizacja budynku Filharmonii Zielonogórskiej – etap I
Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu
Ochrona zdrowia
Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
Rozbudowa LCO o Pawilon Rehabilitacyjny
Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego – modernizacja budynku nr 52 – Całodobowy Oddział Psychiatryczny Ogólny”.
 
To były najistotniejsze problemy do rozwiązania podczas ostatniej sesji.
 
 

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content