Samorządy na pomoc Odrze. Jest porozumienie i plan

Porozumienie podpisano w Cigacicach Fot. Dariusz Nowak
Kilka lat temu odebrano im nadzór nad rzekami, ale samorządy nie mają zamiaru zostawić Odry i mieszkańców nadodrzańskich województw bez pomocy. Z inicjatywy marszałek Elżbiety Anny Polak w Cigacicach podpisano program ratunkowy dla Odry. Chodzi o stworzenie sprzętowo-naukowego zaplecza, które w przyszłości pozwoli zapobiec katastrofie ekologicznej.

Od 2018 r. nadzór nad rzekami mają nie urzędy marszałkowskie, ale instytucja o nazwie Wody Polskie. Obecnie to na jej barkach spoczywa troska o odpowiednią kondycję m.in. Odry, gdzie od początku katastrofy ekologicznej wyłowiono dziesiątki ton śniętych ryb. Sytuacja mocno poruszyła jednak odrzańskich samorządowców, dlatego marszałkowie nadodrzańskich województw – opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego podpisali specjalne porozumienie.

– Odry nie możemy podzielić i rewitalizować w odcinkach. Odra łączy nasze regiony, dlatego musimy zrobić to razem. Poprzez współpracę pokażemy rządowi, że oddolnie wskazujemy, jaki jest problem, diagnoza i co trzeba zrobić – wylicza marszałek Elżbieta Anna Polak.

W ramach porozumienia zostanie stworzony Program Odbudowy Ekosystemu Rzeki Odry. Powstanie też międzyregionalny zespół ekspertów. Specjaliści mają skutecznie diagnozować ekosystem rzeki i wyznaczać kierunki, które poprawią jej stan. Marszałkowie chcą, aby uczelnie wyższe w regionach wypracowały własny schemat monitorowania jakości wody powierzchniowej.

W ramach porozumienia powołany zostanie międzyregionalny zespół złożony z ekspertów Fot. Dariusz Nowak.

– Obecnie nie mamy władztwa nad rzekami, ale z własnej inicjatywy, odruchu serca podejmujemy temat gruntownego zajęcia się katastrofą na Odrze. Można powiedzieć, że tym samym wyręczamy nieco rząd, ponieważ nam rząd te kompetencje zabrał – twierdzi Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.

Samorządowcy chcą się wspierać z jednej strony naukowcami, a z drugiej – osobami o praktycznej wiedzy. – Dużą rolę odegrają nie tylko teoretycy, ale także praktycy, głównie z polskich związków wędkarskich. To są ludzie spędzający wiele czasu nad rzekami, obserwują je. Chcemy z nimi rozmawiać oraz ich słuchać. Chcemy zbudować przemyślany monitoring wody – tłumaczy Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego.

W porozumieniu nie brakuje wzmianek o kwestiach finansowych. Samorządy województw mają zabezpieczyć we własnych budżetach środki na prace badawcze. Marszałek Elżbieta Anna Polak wskazała, że toczą się także rozmowy o wsparciu działań przez rząd. – Chciałabym, aby do naszego porozumienia dołączył jeszcze Śląsk, gdzie Odra zaczyna swój bieg oraz przygraniczne regiony niemieckie. Chcemy pracować ponad podziałami z ekspertami i naukowcami – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Samorządowcy tłumaczą, że wciąż brakuje informacji, aby oszacować skalę szkód. Tym samym wciąż pozostaje otwarte pytania o koszty przywrócenia Odry do odpowiedniego stanu i jej zabezpieczenia na przyszłość. – Bez zmian systemowych niestety tego typu zjawiska będą się powtarzały. Tą wielką katastrofę musimy potraktować jako sygnał ostrzegawczy do natychmiastowych zmian – podsumowuje Olgierd Geblewicz.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Czy Łagów doczeka się sali kinowej?

– Ta gmina zasługuje na taką inwestycję – mówi wicemarszałek Grzegorz Potęga zapraszając na 53. Lubuskie Lato Filmowe. – To paradoks, że tak wyjątkowe miejsce,

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content