Lubuscy Zawodowcy – stypendia dla uczniów szkół branżowych i techników

Fot. Paweł Wańczko/Lubuskie.pl

Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził listę stypendystów w ramach pilotażowego programu dla uczniów szkół branżowych i techników – „Lubuscy Zawodowcy”.

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Na stypendia przeznaczono ponad 1,4 mln zł, a wartość projektu to 2,5 mln zł. – Wyszliśmy naprzeciwko oczekiwaniom uczniów i rodziców, ale również nauczycieli ze szkół technicznych, którzy wskazywali, że brakuje takiego wsparcia w naszym regionie. Udało się taki pilotażowy program uruchomić dla najzdolniejszych uczniów szkół technicznych i branżowych pierwszego stopnia. Ten pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. W naborze wpłynęły 430 wnioski, 249 wniosków złożyły uczennice. Widzimy stałą tendencję, że to uczennice lepiej się uczą w naszych lubuskich szkołach, być może wynika to z tego, że dziewcząt jest więcej. Od uczniów wpłynęło 185 wniosków – mówił wicemarszałek Łukasz Porycki.  

W ramach zadania można było przyznać 180 stypendiów: 157 otrzymają uczniowie szkół technicznych, a 23 uczniowie szkół branżowych. Ostatecznie wsparcie otrzymają 104 uczennice oraz 76 uczniów. Stypendium wynosi 800 zł, płatne jest przez 10 miesięcy. Nabór trwał od 12 do 23 września.

Uroczystość wręczenia stypendiów odbędzie się 7 grudnia o godz. 12.00 w Filharmonii Zielonogórskiej. – Zapraszamy rodziców i stypendystów. To będzie ważna uroczystość, bo po raz pierwszy będziemy wręczać stypendia dla uczniów szkół technicznych i branżowych – dodał wicemarszałek.

Na co można przeznaczyć stypendium?  

O szczegółach naboru i kryteriach mówił Mirosław Glaz, dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej. W tym roku wprowadzono pewną nowość: generator wniosków. – Bardzo zdolny uczeń musiał się wykazać, żeby złożyć wniosek w generatorze. To się udało. Żeby otrzymać stypendium uczeń technikum musiał mieć średnią przynajmniej 4,8. Były dwa kryteria dodatkowe: uczeń z rodziny wielodzietnej oraz niepełnosprawność. Szczególnie preferowane były konkursy i olimpiady, trudne techniczne. Uznaliśmy, że warto wspierać także uczniów szkół branżowych. Wpłynęło niewiele wniosków, bo 24, a 23 stypendia zostały przyznane, średnia wymagana wynosiła 4,5 – tłumaczył dyrektor Mirosław Glaz.

Każdy uczeń ma swojego opiekuna, który zapewnia mu realizację indywidualnego programu rozwoju, który realizowany jest przez cały rok. Dlatego wsparcie otrzymuje także on. Cele, na które można przeznaczyć środki zostały określone w regulaminie. Są to kursy i obozy językowe, zakup komputera czy pomocy naukowych. – Te pieniądze mają pozwolić uczniowi stać się jeszcze lepszym. Oni są już zdolni i wybitni, ale mają być jeszcze lepsi – podkreślał dyrektor.

Szkolnictwo zawodowe to lepszy start

Radna Województwa Lubuskiego Anna Chinalska podkreśliła, że udało się spiąć wszystkie grupy zdolnych młodych Lubuszan. Otrzymują już wsparcie uczniowie szkół ogólnokształcących, artystycznych, sportowych, a teraz także i uczniowie, którzy widzą swoją karierę w ścieżce zawodowej.

Radna pogratulowała wicemarszałkowi, dyrektorowi departamentu oraz pracownikom, którzy pracowali nad projektem. – To był bardzo pracochłonnych i trudny projekt. Kryteria są jasne i czytelne. Tylko się cieszyć. Jako jedyni w Polsce wspieramy naszą młodzież ze wszystkich rodzajów szkół. Warto inwestować w młodych. Pamiętam smutne czasy, kiedy kształcenie zawodowe traktowano jako coś gorszego. Cieszę się, że to odeszło. Obecnie kształcenie zawodowe jest takie, gdzie młodzież stwierdza, że warto w to iść. To jest też wymagające kształcenie. Widzę, że gwarantuje dobry start młodego człowieka w dorosłe życie. Dobry start to przede wszystkim konkurencyjność na rynku pracy, a ten jest coraz bardziej wymagający, trzeba różnych specjalizacji. Rozwój szkół zawodowych to są specjaliści dla rozwoju naszego lubuskiego przemysłu. Oni będą rozwijać ten przemysł – mówiła radna.

Milena Pietkiewicz, uczennica Technikum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 “Budowlanka” w Zielonej Górze zdradziła m.in. na co przeznaczy 8 tys. zł. – Stypendium przeznaczę na kurs rysunku, który jest mi potrzebny do egzaminu rysunkowego na politechnice. Oprócz tego chciałabym kupić tablet graficzny, który pomoże mi w dalszej pracy architekta bądź architekta krajobrazu.

Milena brała udział w konkursach, została laureatką olimpiady z zakresu ochrony i inżynierii środowiska. W tym roku bierze także udział w bloku architektura krajobrazu. – To olimpiada wiedzy i umiejętności rolniczych, składa się na nią część teoretyczna i praktyczna – dodała uczennica.

Źródło: lubuskie.pl

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content