Koordynatorki pomocy uchodźcom mówią wprost: – Wojna trwa. Nie możemy przestać pomagać (WIDEO)

Na zdjęciu od prawej Magdalena Białowąs, kierowniczka Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp. oraz kierowniczka projektu Lubuskie na rzecz rodziny, Weronika Górnicka.
Lubuskie nie zapomina o uchodźcach wojennych z Ukrainy. Wciąż organizowane są akcje pomocowe, przekazywane są granty dla organizacji pozarządowych. Trwa druga edycja projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze pod nazwą “Otwórz się na pomoc”. To zajęcia dla ukraińskich dzieci, które musiały uciekać przed wojną i znalazły schronienie w powiecie gorzowskim i zielonogórskim. – Wciąż musimy przypominać, że wojna trwa, a rodziny z dziećmi uciekały, bo musiały – mówią goście LCI.

Pierwsza edycja projektu partnerskiego „Otwórz się na pomoc”, realizowanego przez Województwo Lubuskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz Związek Młodzieży Wiejskiej, była dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Zakładał powstanie w województwie lubuskim sieci poradni dla osób i rodzin  zagrożonych wykluczeniem społecznym, gdzie oferowane będą usługi pomocy środowiskowej, usługi wspierające oraz interwencyjne.

Efekty pierwszej edycji

Wsparciem objętych było ponad 100 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, 50% otrzymujących wsparcie rodzin pochodziło z terenów wiejskich. Udzielane było w ramach sześciu poradni, obejmujących swoim zasięgiem dwanaście powiatów województwa lubuskiego, a zlokalizowanych kolejno w: Zielonej Górze, Bytomiu Odrzańskim, Żaganiu, Słubicach, Drezdenku i Świebodzinie.

Wsparcie uchodźców wojennych

Gdy wybuchła wojna i masowo zaczęli do nad napływać uchodźcy wojenni, region lubuski przekierował drugą edycję projektu na działania skierowanie do dzieci ukraińskich. – Chodzi o te rodziny, które przyjechały do nas po 24 lutego wyniku działań wojennych na Ukrainie. Działamy w subregionie gorzowskim i zielonogórskim. Prowadzimy zajęcia, integrujemy i pomagamy terapiami indywidualnymi. Te dzieci się zmieniają na naszych oczach. Część tych, które uczestniczyły w pierwszych zajęciach już wyjechała z powrotem na Ukrainę. Widzimy teraz kolejny napływ w związku z eskalacją konfliktu – mówi koordynator projektu “Otwórz się na pomoc” ROPS w Zielonej Górze Weronika Górnicka.

Goście audycji podkreślają, że w przypadku tych dzieci, które przeżyły traumę ucieczki z domu, każde zajęcia muszą być poprowadzone w zależności do potrzeb. – Nie mamy ramowego programu, bo słuchamy czego dzieci danego dnia od nas oczekują. One przystosowały się do życia tutaj, ale wciąż myślą o domu, chcą wracać, mają poczucie, że są tu na chwilę. Same warsztaty do dla nas wielka lekcja, sami od nich czerpiemy, potrafią nas wiele nauczyć. Empatii i odwagi – mówi Magdalena Białowąs, psychoterapeuta i kierownik Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp., który także bierze udział w projekcie.

Terapeuci, którzy prowadzą zajęcia w ramach projektu podkreślali, że nie było potrzeba nawet zatrudniać tłumacza, ponieważ dzieci lepiej opanowały język polski i język gestów, niż nie jeden dorosły obywatel Ukrainy. Obecnie ośrodek planuje dużą akcję integracyjną dla kilkuset dzieci polskich i ukraińskich z okazji Mikołajek w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.

Zapraszamy do obejrzenia audycji.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

KS Dozamet uzbroił się na wiosnę (FOTO)

Lider zielonogórskiej okręgówki, nowosolski KS Dozamet, postanowił wejść w piłkarską wiosnę mocnym uderzeniem. Nie było to jednak wydarzenie boiskowe – na konferencji prasowej zaprezentowano bowiem

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content