Jest stary szpital. Będzie serwerownia. W Gorzowie Wlkp. dzięki funduszom europejskim powstaje wielka baza do e – usług

W ramach unijnego projektu rewitalizacji doczeka się kompleks szpitalny przy ulicy Walczaka
W kompleksie szpitalnym przy ulicy Walczaka powstanie centralna baza, dzięki której załatwisz wszystko przez internet w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz jednostkach podległych. Skorzystają też samorządy realizujące wspólne e-usługi. To jeden z priorytetowych projektów w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, jaki będzie realizowało województwo lubuskie.

Na ten cen zapisano w sumie ponad 60 mln zł. „Rewitalizacja budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na potrzeby Lubuskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych” to w tegorocznym budżecie województwa lubuskiego 33,3 mln zł. Powstanie „Lubuskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych – Data Center” to kwota 31,4 mln zł.
Celem projektu jest zwiększenie poziomu korzystania przez obywateli, przedsiębiorców i administrację z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, poprzez wytworzenie (i udostępnienie za pośrednictwem Data Center) e-usług publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych i samorządach gmin i powiatów.

Ze względu na obszar działania, odbiorcami projektu będą osoby fizyczne i prawne z obszaru województwa lubuskiego, korzystające z usług Urzędu Marszałkowskiego i podległych mu jednostek organizacyjnych, jak Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, a także zainteresowanych samorządów szczebla powiatowego i gminnego. Uruchomienie w projekcie e-usług publicznych powiatowych i gminnych dla tych samorządów nastąpi w oparciu o moduły wykorzystywane do e-usług wojewódzkich.

-Cieszy nas po pierwsze rewitalizacja obszarów zdegradowanych, jakim są obiekty na Walczaka. To duże przedsięwzięcie, które polegać będzie na stworzeniu takiego centrum informatycznego, dużej serwerowni oraz zapewnieniu takich zintegrowanych usług informatycznych dla szpitali w naszym województwie, dla jednostek samorządu terytorialnego. Będzie tam m.in. możliwość centralnego prowadzenia wideokonferencji dla wszystkich jednostek. To oznacza także wszelkie zabezpieczenia dotyczące cyberbezpieczeństwa. Zakładamy także współpracę z młodymi ludźmi, którzy mają pomysły w tym zakresie i będziemy ich zachęcać do otwierania start – upów. Będą się próbowali w ten sposób realizować – mówi wiceprzewodniczący sejmiku województwa lubuskiego Mirosław Marcinkiewicz.


-Jestem bardzo zadowolona, że tegorocznym budżecie udało się mimo trudnych czasów wysupłać ponad 60 mln zł na szpital w Gorzowie. Centrum Usług Wspólnych będzie taka serwerownia. Realizujemy w ten sposób strategię rozwoju województwa w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego i e – usług. Chcemy, by jak najwięcej usług było możliwych bez wychodzenia w domu, zwłaszcza w służbie zdrowia. Widzimy, jak bardzo jest to potrzebne – podkreśla radna z Gorzowa Wlkp. Anna Synowiec.

Wdrożenie jednolitej platformy e-usług publicznych zapewni:

standaryzację i ujednolicenie świadczonych e-usług,
standaryzację i ujednolicenie procesów związanych z obsługą e-usług publicznych,
centralizację baz danych systemu,
dostęp do aktualnych danych dla wszystkich beneficjentów,
bezpośredni nadzór w trybie on-line nad procesami i danymi przetwarzanymi w systemie.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Miasto wsparło gorzowską AJP (WIDEO)

Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki i prof. dr hab. Elżbieta Skorupska – Raczyńska, rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża, podpisali umowę dotyczą finansowego wsparcia działań naukowych

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content