Po latach odnaleziono Pietę z kościoła w Nowym Miasteczku

Odnaleziona Pieta z Nowego Miasteczka. Fot. LWKZ
Po kilku dekadach odnaleziona została gotycka Pietà z kościoła parafialnego pw. św. Marii Magdaleny w Nowym Miasteczku. Rzeźba wpisana jest do rejestru zabytków. Z uwagi na fakt, iż od lat obiektu nie było w kościele. Zapisy na karcie ewidencyjnej wskazywały, iż zabytek zaginął co najmniej przed 1992 r.).

Jak kamień w wodę. Kolejne pytania kierowane zarówno do właściciela, jak i do Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze oraz kwerenda w dokumentach archiwalnych, dotyczących zabytków ruchomych, nie pozwoliły na ustalenie miejsca jego przechowywania, został on w 2020 r. zgłoszony do Krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem.

Odyseja konserwacyjna

Jak informuje Kamila Domagalska z lubuskiego urzędu konserwatorskiego pod koniec 2022 r., podczas kwerendy archiwalnej, przypadkiem natrafiono na pismo proboszcza parafii w Nowym Miasteczku z 1964 r. dotyczące remontu kościoła w Popęszycach, w którym wspomniał on również, iż dwa lata wcześniej poinformował ustnie wojewódzkiego konserwatora zabytków, że Pietà została oddana do konserwacji do Wrocławia i po zakończeniu prac wróci do kościoła w Nowym Miasteczku. W innym miejscu teczki znaleziono z kolei pismo Dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków w Zielonej Górze z 1984 r. zawierające prośbę o zwrot ww. rzeźby, która została zabrana do konserwacji przez ASP w Krakowie w 1968 r. Treść obu dokumentów w pewnym sensie wykluczała się, ponieważ wynikałoby z nich, iż zabytek był poddawany pracom konserwatorskim od 1962 do co najmniej końca 1964 r. we Wrocławiu, a następnie od 1968 r. – kolejnym pracom – w Krakowie. Jednak, jak później ustalono, informacja o dwóch, kolejnych konserwacjach była prawdziwa.

Nie ma wątpliwości, jest to ta sama rzeźba. Fot. LWKZ
Koniec wieńczy dzieło

Na początku 2023 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wystąpił z pytaniem o zaginioną rzeźbę do Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dzięki życzliwemu podejściu dziekana dr. hab. Jarosława Adamowicza prof. ASP sprawa znalazła szczęśliwy finał i poszukiwana, gotycka rzeźba została odnaleziona. Pietà od 1966 r. znajdowała się w magazynie WKiRDS ASP w Krakowie. Prowadzono przy niej prace konserwatorskie w ramach procesów dydaktycznych. Rzeźba ta zostanie zwrócona właścicielowi niezwłocznie po przeprowadzeniu niezbędnych prac konserwatorskich, które pozwolą na jej eksponowanie w kościele.

Źródło: LWKZ

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content