Lubuskie Talenty to już marka. Rusza kolejna edycja programu wspierającego młodych, zdolnych Lubuszan (WIDEO)

Urząd Marszałkowski: uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Lubuskie Talenty – Program Stypendialny, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. To pierwsza umowa o dofinansowanie w województwie lubuskim w ramach nowej perspektywy programowej na lata 2021-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. W wydarzeniu udział wzięli: wicemarszałek Łukasz Porycki, Joanna Ejsmont dyr. Dep. Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Sylwia Pędzińska dyr. Dep. Instytucji Zarządzającej, Mirosław Glaz dyr. Dep. Infrastruktury Społecznej.

1 września 2023 roku, Województwo Lubuskie rozpoczęło wyjątkowym przedsięwzięciem dla młodych Lubuszan – uruchomieniem programu stypendialnego LUBUSKIE TALENTY. W urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze podpisano dziś pierwszą decyzję o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Dotyczy ona właśnie projektu wspierającego uczniów szkół podstawowych i średnich. – W tej edycji programu zabezpieczyliśmy na ten cel blisko 3,2 mln zł – mówi wicemarszałek Łukasz Porycki.

 „Lubuskie Talenty – Program Stypendialny” realizowany jest od 2019 roku i od początku cieszy się dużym zainteresowaniem. – W tym roku szkolnym przewidzieliśmy stypendia dla 222 uczniów, a dokładnie dla 70 osób VII i VIII klas szkół podstawowych oraz 152 osób klas I-III liceów ogólnokształcących. Zwiększyliśmy też kwotę wysokości stypendiów: 8 tys. zł dla uczniów SP, czyli 800 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy i 10 tys. zł dla uczniów LO, czyli po 1 tys. zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy – tłumaczy wicemarszałek Porycki. W programie nie zapomniano o nauczycielach opiekunach zdolnych uczniów. Za każdego stypendystę nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniem i realizujący z nim specjalny indywidualny plan rozwoju otrzyma 1 tys. zł.

Projekt Lubuskie Talenty realizowany będzie przez Województwo Lubuskie w Departamencie Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. – Dotychczas wsparcie finansowe wyniosło 9,5 mln zł, a stypendia przyznano już 1322 uczniom. Wniosków, które każdego roku wpływają do nas jest znacznie więcej, ale na dziś mamy takie, a nie inne możliwości finansowego wsparcia – mówi Mirosław Glaz dyrektor departamentu.

Z kwoty blisko 3,2 mln zł , 85 procent to fundusze unijne (2, 7 mln zł), 5 % to fundusze z budżetu państwa (158, 8 tys. zł) i 10 % wkładu własnego samorządu (317,6 tys. zł).

Termin realizacji projektu: 01.07.2023 r. – 30.09.2024 r.

Kto może uzyskać tytuł Lubuskiego Talentu?

Stypendia otrzymają najbardziej uzdolnieni uczniowie lubuskich szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących, którzy będą mogli poszerzać swoją wiedzę, rozwijać zainteresowania. Rozmowy z dotychczasowymi stypendystami pokazują, że uczniowie swoje stypendia najczęściej przeznaczają na opłacenie dodatkowych zajęć, kursów językowych, kupują pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy.

Informacje o terminach tegorocznego naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej www.lubuskie.pl oraz na profilu społecznościowym Lubuskie Talenty.

Przewidywany termin naboru wniosków na stypendia: pierwsza dekada października 2023 r. Szczegółowe kryteria określone będą w regulaminie przyznawania kryteriów.

EFS dla Lubuskiego

Europejski Fundusz Społeczny rozpoczął wdrażanie środków od edukacji, ale w nowej perspektywie programu EFS dla Lubuskiego – środki skierowane są na 3 obszary: rynek pracy i zdrowie, włączenie społeczne, edukacja. Suma wszystkich środków to 239 mln euro. Na sama edukację zabezpieczono aż 77,5 mln euro. – Chcemy je wydać m. in. na edukację przedszkolną, na zajęcia rozwijające kompetencje dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, na edukację ekologiczną oraz w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych. Gro środków przeznaczyliśmy też na modernizację kształcenia zawodowego. Zamierzamy w tej perspektywie realizować duży projekt związany właśnie z takim kształceniem, a także kontynuować związany z tym program stypendialny: Lubuscy Zawodowcy. Mam nadzieję, że już niedługo ten program będzie mieć podobną markę, jak nasze sztandarowe Lubuskie Talenty – podsumowała spotkanie Joanna Ejsmont Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

konferencja współpracy teatrów

Teatr i teatr, Zielona Góra i Cottbus

W czwartek, 17 lipca 2024, dyrektor Robert Czechowski oraz dyrektor i reżyser Reinhart Drogla uścisnęli dłonie, oficjalnie przypieczętowując porozumienie o artystycznej współpracy. Lubuski Teatr w

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content