Punkt pomocy psychologicznej w Międzyrzeczu otwarty. (WIDEO)

Otwarcie Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego dla osób w kryzysie zdrowia psychicznego.
-To nie jest wielki gmach, tylko kilka przyjaźnie urządzonych pomieszczeń dostępnych dla mieszkańców w centrum miasta, żeby nie odstraszyć, tylko zachęcić do sięgania po pomoc – mówił marszałek województwa lubuskiego Marcin Jabłoński podczas otwarcia Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego dla osób w kryzysie zdrowia psychicznego w Międzyrzeczu 29 lutego. To już kolejna tego typu placówka w regionie i bardzo potrzebna.

Punkt jest częścią Centrum Zdrowia Psychicznego przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. Powstał w lokalu znajdującym się przy ul. 30 Stycznia 43/2. Idea jest taka, aby każdy, kto szuka pomocy psychologicznej, mógł ją znaleźć bez zbędnej zwłoki, bezpłatnie i prosto “z ulicy”.

Udzielać pomocy na każdym etapie

Chodzi o to, żeby usuwać różnego rodzaju bariery, zmniejszać wykluczenia, problemy w dostępie do fachowej pomocy – tak jest w tym przypadku. Chodzi o to, żeby ludzie bez konieczności komplikowania jakichkolwiek procedur mogli po prostu tutaj przyjść i opowiedzieć o swoich problemach. Niestety takich osób jest bardzo dużo, nawet coraz więcej. Polska rozwija się wspaniale, jesteśmy w Unii Europejskiej, realizujemy wspaniałe projekty, mamy postęp cywilizacyjny, nowe technologie. Ale okazuje się, że dla wielu osób natłok różnego rodzaju informacji, oceny, z którymi się spotykają, konfrontowanie z otoczeniem, wywołuje różnego rodzaju problemy, stres. Widzimy to często w informacjach, jakie są nam przekazywane przez jednostki ochrony zdrowia. Najsmutniejsze z tych informacji to te o młodzieży i dzieciach, które nie radzą sobie z otaczającym światem, o próbach samobójczych. Żeby temu wszystkiemu próbować zapobiec na właściwym etapie, udzielić pomocy, potrzebne są takie miejsca, które wspierają w familiarny sposób. Chodzi o to, żeby każdy mógł swobodnie wejść i skorzystać z pomocy fachowca – mówił podczas otwarcia punktu marszałek Marcin Jabłoński.

Pomieszczenie zostało nieodpłatnie udostępnione przez gminę Międzyrzecz. Wymagało generalnego remontu, w którym samorząd udzielił wsparcia poprzez wyremontowanie własnym kosztem instalacji centralnego ogrzewania. Gmina dofinansowała w kwocie 70 tys. zł koszt remontu pomieszczeń.

Dzięki uprzejmości gminy Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu nie ponosi kosztów z tytułu dzierżawy, a jedynie koszty mediów.

– Bardzo zależało nam na tym, żeby wyjść do pacjentów z lecznictwem stacjonarnym, ponieważ idea pilotażowego programu Centrów Zdrowia Psychicznego realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia polega głównie na tym, żeby pacjenci czuli się zaopiekowani i ambulatoryjnie, i środowiskowo. Tego typu funkcję pełni właśnie Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny. Bardzo się cieszę, że udało nam się pozyskać lokal od burmistrza. Bardzo dziękuję i panu burmistrzowi, i całej radzie miasta za przychylność. Dodatkowo za zgodą rady miasta gmina wsparła nas finansowo i poprzez remont lokalu. W sytuacji finansowej podmiotów leczniczych nie pozostaje to bez znaczenia, bo każda forma wsparcia finansowego jest dla nas bardzo istotna i pozwala podnosić standard leczenia. Spotykamy się z bardzo pozytywną opinią pacjentów, bo głównie na tym nam zależy, by pacjenci i osoby, dla których pracujemy, były zadowolone i odczuwały tę opiekę, którą ich otaczamy – mówiła Ewa Lewicka-Michalewska, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.

Odpowiadać na potrzeby

Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz zwrócił uwagę, że zapotrzebowanie na opiekę psychologiczną i psychiatryczną wzrosło po okresie pandemii COVID-19. – Staramy się przeciwdziałać skutkom alienacji i niezrozumienia społecznego. Przypadków jest dużo, a cała nasza społeczna inteligencja powinna polegać na tym, żeby wyeliminować to z obiegu i wychodzić naprzód do ludzi. To nie tylko młodzież, ale i osoby starsze, które nie dają sobie rady w natłoku naszego rozwijającego się społeczeństwa. To powoduje, że tego typu placówki są bardzo potrzebne.

Radosław Wróblewski, dyrektor generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przypomniał, że wojewoda wraz ze swoimi służbami zorganizował spotkanie dotyczące samobójstw dzieci i młodzieży. Pretekstem były informacje otrzymane z Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., który w ciągu 48 godzin przyjął 5 pacjentów po próbach samobójczych. – To bardzo niepokojące wskaźniki i wyzwanie czasu dla nas wszystkich. Jeżeli idziemy do przodu z technologiami, to okazuje się, że czynnik ludzki woła o swoje miejsce w społeczeństwie. Mam nadzieję, że te przykłady, których świadkami dzisiaj jesteśmy, będą służyły jako przyczynek do rozbudowywania tej pomocy psychologicznej w naszym regionie. Wojewoda też będzie na te tematy rozmawiał, szukał rozwiązań – dodał dyrektor generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wspieramy także lekarzy w trakcie specjalizacji

Samorząd województwa lubuskiego wspiera nie tylko pacjentów, ale również personel medyczny. Przekazał dotację na wsparcie lekarzy ze szpitala w Międzyrzeczu, którzy będą podnosić swoje kwalifikacje. Marszałek województwa lubuskiego Marcin Jabłoński podpisał umowę na dofinansowanie kształcenia z dyrektor szpitala, Ewą Lewicką-Michalewską. Dodatek do wynagrodzeń dla lekarzy, którzy podjęli w szpitalu specjalizację w zakresie psychiatrii dziecięcej, będzie wynosił 2,5 tys. zł miesięcznie.

– Jako szpital posiadamy akredytację na prowadzenie całościowej specjalizacji w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży. Od jesieni dwóch naszych lekarzy specjalistów psychiatrów podjęło się trudu realizowania drugiej specjalizacji. Jest to zastępca dyrektora ds. lecznictwa, pan doktor Błażej Antosz, który również ma ogromny wkład w to miejsce, jest również pani doktor Kamila Nowak-Konieczny, szefowa Centrum Zdrowia Psychicznego funkcjonującego przy naszym szpitalu. Są to osoby, które bezpośrednio materializują pomoc pacjentom i są najbardziej zaangażowane w rozwój naszego centrum, podnoszenie standardów leczenia – wyjaśniła Ewa Lewicka-Michalewska.

Pomoc coraz szersza

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny jest kolejną placówką, gdzie Lubuszanie mogą znaleźć pomoc. – Jedna funkcjonuje już w Słubicach i w Sulęcinie. To cykl działań, które pokazują pewną konsekwencję i próbę systemowego podejścia do rozwiązywania problemu. Bardzo nas cieszy, że napotykamy na lokalnych partnerów. W Słubicach starosta i powiat rozumieją potrzeby i przyjęli taką jednostkę w swojej przychodni zdrowia. W Międzyrzeczu burmistrz ma empatię, wyobraźnię i przekonał radnych, żeby znaleźć 70 tys. złotych i udostępnić lokal. Myślę, że również zainteresowanie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego będzie procentować współpracą i wsparciem. Będziemy też wnosić te treści do systemu oświaty, by uwrażliwić kuratora i placówki oświatowe. Mogą podpowiadać, że jeśli ktoś potrzebowałby takiej pomocy, to samorząd województwa organizuje taką pomoc w różnych miejscach. Prosimy o to, żeby upowszechniać wiedzę o funkcjonowaniu takich jednostek, opowiadać, jak przyjaźnie są zaprojektowane i jak wielka jest gotowość, żeby udzielać wsparcia wszystkim potrzebującym – powiedział marszałek województwa lubuskiego Marcin Jabłoński.

Pomoc w PZK można uzyskać bez skierowania i konieczności wcześniejszego zapisywania się i oczekiwania w kolejce.

W PZK wsparcie uzyskają pełnoletni mieszkańcy powiatu międzyrzeckiego (wyjątkiem jest terapia rodzinna, w której udział mogą brać również nieletni). Do zadań Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego należy:

udzielanie informacji o zakresie działania Centrum Zdrowia Psychicznego i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej,
wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy społecznej w przypadkach tego wymagających,
wstępna ocena potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się do PZK, uzgodnienie wstępnego planu postępowania terapeutycznego oraz udzielanie możliwego wsparcia,
uzgadnianie terminu przyjęcia w przypadkach pilnych, nie później niż 72 godziny od zgłoszenia,
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content