Obwodnica Trzciela będzie dokończona. Tak się dotrzymuje słowa (FOTO, WIDEO)

Fot. LCI
W Urzędzie Miasta i Gminy w Trzcielu przedstawiciele samorządu szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego podpisali aneks dotyczący dokończenia obwodnicy Trzciela. Dokument dotyczy zwiększenia wydatków na dwa zadania, które będą współfinansowane z budżetu Województwa Lubuskiego, a które są częścią całego projektu. Oprócz samej budowy obwodnicy miasta Trzciel to m.in. przebudowa drogi powiatowej nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy.

– Obietnice składane przez Zarząd Województwa są dotrzymywane – zapewnił marszałek Marcin Jabłoński na spotkaniu w Trzcielu 27 marca 2024 r. Tą spełnioną deklaracją jest dokończenie prac nad obwodnicą.

Obecnie podział środków obejmuje ponad 10 mln złotych z budżetu państwa (z programu Fundusz Dróg Samorządowych) i ponad 37 mln złotych wkładu własnego, na który składa się współfinansowanie z:

Województwa Lubuskiego – ponad 27 mln zł,
Powiatu Międzyrzeckiego – ponad 4,7 mln zł,
Gminy Trzciel – również ponad 4,7 mln zł.

– Bardzo się cieszę, że mogliśmy się dzisiaj spotkać po to, żeby w pewien sposób zwieńczyć dzieło i dać dowód temu, że obietnice składane przez Zarząd Województwa Lubuskiego są dotrzymywane – nawet wtedy, kiedy pojawią się kłopoty i nieprzewidywalne sytuacje, które powodują konieczność znalezienia nadzwyczajnych rozwiązań – powiedział o podpisaniu aneksu marszałek województwa lubuskiego Marcin Jabłoński.
Inwestycja oczekiwana od lat przez mieszkańców

– Staramy się zawsze być niezawodnym partnerem dla naszych samorządów lokalnych – powiatowych i gminnych – i pokazać, że w trudnych chwilach nie zostawiamy ich samych. Zrobiliśmy wszystko, żeby wyjść z tego trudnego położenia, wszyscy zwiększyliśmy dofinansowanie do tego projektu bardzo oczekiwanego przez lokalną społeczność – deklarował marszałek. – Wszyscy pewnie mieliśmy dyskomfort, że po komunikatach, że zaczynamy budowę, musieliśmy przez wiele miesięcy tłumaczyć, dlaczego to się nie dzieje. Komplikacje nie pojawiły się po stronie samorządu wojewódzkiego – my od samego początku zrobiliśmy to, co do nas należało. Ale mówię to nie po to, żeby stawiać kogokolwiek w niekomfortowej sytuacji. Chcę powtórzyć, że mogą państwo wierzyć w to, że zawsze, kiedy coś obiecujemy, deklarujemy, staramy się doprowadzić te sprawy do końca. Mam nadzieję, że teraz, już bez żadnych perturbacji, wyłoniony wykonawca wejdzie na plac budowy i w pełen sukcesów sposób doprowadzi do tego, że za jakiś czas będziemy mogli poszukiwać w kalendarzach terminu na spotkanie w okolicy i oddać do użytku bardzo długo oczekiwaną przez lokalną społeczność obwodnicę – dodał Marcin Jabłoński.

– Długo oczekiwane było rozpoczęcie inwestycji w obwodnicę Trzciela. Dzisiaj podpisujemy aneks do porozumienia finansującego tę inwestycję. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że to sfinalizowaliśmy: panu marszałkowi, pani staroście, radnym Województwa Lubuskiego, radnym rady powiatu, pani dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za to, że ta inwestycja została podtrzymana i mam nadzieję, że zostanie sfinalizowana – dziękował burmistrz Trzciela Jarosław Kaczmarek.
Podziękowania za wkład finansowy

Inwestorem w projekcie jest powiat międzyrzecki, a dokładnie Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu. – Tak jak wspomniał pan marszałek, były pewne perturbacje, które spowodowały konieczność odstąpienia od umowy na realizację robót budowlanych z wykonawcą, który już był wyłoniony. Powodem były m.in. zmiany projektowe, które musiały zostać uwzględnione. Natomiast to, co dla mnie jest istotne, to jest to, że po 12 latach mam nadzieję, że uda się z sukcesem zrealizować tę inwestycję. Jestem niezwykle wdzięczna panu marszałkowi, który dotrzymał obietnicy i znalazł niemałe środki na realizację i kontynuację tej inwestycji. Dla powiatu międzyrzeckiego byłby to ogromny wysiłek finansowy, którego nie bylibyśmy w stanie ponieść. Bardzo dziękuję również panu burmistrzowi, ponieważ mamy podzielony wkład własny – to są również środki samorządu gminy Trzciel. I chciałabym podziękować pani dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że też mimo pewnych perturbacji udało nam się dojść do porozumienia i wypracować kompromis. Aneks, który dzisiaj podpisujemy, jest właśnie tym kompromisem – mówiła Agnieszka Olender, starosta powiatu międzyrzeckiego.

– Mam nadzieję, że jak już dobijemy do brzegu, to nikt nie będzie mówił, że droga jest kompromisem, tylko że jest świetnym rozwiązaniem drogowym i że będzie służyła nie tylko mieszkańcom, ale też wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta – odpowiedziała Irena Lutowska, dyrektor oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze. – Nie byłoby obwodnicy, gdyby nie było połączenia z drogą krajową. Stąd udział GDDKiA w tym zamierzeniu inwestycyjnym. Co więcej, jak powiem, że ta nasza część kosztuje chyba porównywalnie tyle samo co reszta, to nie skłamię. Ja osobiście czekam na potwierdzenie finansowania naszej części tej inwestycji, czyli ronda, ze strony ministerstwa. Wierzę, że w najbliższym czasie ta informacja do nas spłynie, że ten wkład będzie. Potwierdzam i zapewniam – jest przychylność z naszej strony – dodała dyrektor GDDKiA.
Inwestycja w Trzcielu to jedno z większych zadań drogowych w Lubuskiem

Obwodnica Trzciela nie jest jedyną inwestycją drogową w toku. Niedawno rozpoczęła się budowa czwartego etapu obwodnicy Drezdenka. – To kwota blisko 120 mln złotych, praca wre, widać budowę kolejnego odcinka. Kończyliśmy niedawno także obwodnicę na południu województwa, w okolicach Żagania. Wiemy o tym, że nawet te mniejsze społeczności zasługują na to, żeby realizować skomplikowane, drogie, bardzo mocno angażujące nasze siły i środki projekty, bo innego sposobu rozwiązania lokalnych problemów nie ma. Samorząd województwa jest dla państwa niezawodnym wsparciem i partnerem. Mam nadzieję, że tak będziemy przez państwa postrzegani – mówił marszałek Marcin Jabłoński.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content