Nowe wyzwania, nowe możliwości – Lokalne Grupy Działania wspierają równomierny rozwój regionu

Spotkanie z Lokalnymi Grupami Działania w woj. lubuskim.

Jak spożytkować kapitał i dotychczasowy dorobek Lokalnych Grup Działania (LGD) i sprawić, by nowe instrumenty umożliwiające pozyskanie funduszy, a dostępne w obecnej perspektywie unijnej, zostały dobrze wykorzystane? W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się robocze spotkanie marszałka Marcina Jabłońskiego z przedstawicielami Lokalnych Grup Działania w Lubuskiem.

Spotkanie, którego celem było zarówno przypomnienie procedur, jakie trzeba przejść, by otrzymać pieniądze na projekty, jak i sprawdzenie stanu gotowości LGD do ich pozyskania, odbyło się 27 marca 2024 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego. Wziął w nim udział również wicemarszałek województwa Zbigniew Kołodziej.

–  Zastanawialiśmy się nad tym, jak spożytkować kapitał i dorobek LGD w kontekście możliwości wykorzystania środków na Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS). Uznaliśmy, że spróbujemy, w ramach pieniędzy przeznaczonych na tzw. wymiar terytorialny, zapisać kwotę na RLKS – tłumaczył zawiłości proceduralne marszałek Marcin Jabłoński.

Wyjaśnijmy: wymiar terytorialny składa się z kilku elementów: Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i partnerstwa samorządów, działań rewitalizacyjnych oraz nowego instrumentu, jakim jest właśnie RLKS.

Dla ZIT-ów i partnerstw przyznano kwotę – 185,5 mln euro, na rewitalizacje – ponad 31,5 mln euro, a na RLKS ponad – 13 mln euro.

Z instrumentem RLKS są związane cztery cele szczegółowe:

wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia (3,5 mln euro),

wspieranie uczenia się przez całe życie (ponad 2,6 mln euro),

 – zwiększenie równego, szybkiego dostępu do dobrej jakości usług społecznych (ponad 3,4 mln euro),

  – integracja społeczna (blisko 3,7 mln euro).

– Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność to nowa inicjatywa w ramach regionalnego programu. Do tej pory jej nie mieliśmy. Jest to też osobny priorytet naszego Regionalnego Programu, dzięki czemu możemy go wesprzeć, do nawet 95 proc. kosztów kwalifikowanych – precyzowała sprawy formalne Sylwia Pędzińska, dyrektor Departamentu Instytucji Zarządzającej Urzędu Marszałkowskiego.

Lokalne Grupy Działania (LGD) już wcześniej przygotowały swoje strategie rozwoju. Teraz przed nimi najważniejsze: nabór wniosków dla poszczególnych strategii. – 26 marca 2024 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zmiany w odpowiednich dokumentach programowych, które powodują, że będą państwo składali wnioski w trybie niekonkurencyjnym. Oznacza to, że nie będziecie konkurowali z nikim, tylko składali projekty na odpowiednie wezwanie Instytucji Zarządzającej, jaką jest Zarząd Województwa Lubuskiego. Umowy na wsparcie będą podpisywane po ocenie państwa projektów. Najważniejsze będą dla nas wskaźniki, czyli to, czego wymaga od nas Unia Europejska – podkreślała dyrektor Pędzińska. Współpraca  marszałkowskich urzędników z LGD musi być teraz szczególnie intensywna, bo rezultaty projektów powinny zostać osiągnięte do października tego roku.

LGD otwarte na unijne wsparcie  

Choć droga do pozyskania potrzebnych funduszy przez LGD wcale prosta nie jest, pomysłów na realizację zadań nie brakuje. Lokalne Grupy Działania chcą m. in.: wspierać rozwój turystyki w regionie, rozwijać zielone gospodarstwa opiekuńcze, gdzie wsparcie znajdą seniorzy, ale też aktywizować dzieci i młodzież, edukować ich z zakresu pierwsze pomocy czy nawet zakupić defibrylatory do szkół. Chcą także organizować zajęcia pozaszkolne, na których najmłodsi ze środowisk wiejskich mieliby możliwość nauczyć się tańczyć i pływać, podobnie jak ich rówieśnicy z dużych miast.

O to, by fundusz RLKS  w województwie był możliwy, zadbał Zarząd Województwa Lubuskiego. – To była świadoma decyzja, by móc przekazać fundusze na aktywizowanie mieszkańców i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Myśląc o równomiernym rozwoju województwa, umówiliśmy się, że ok. 18 proc. środków z funduszy unijnych przekażemy na obszary wiejskie, bo nie tylko stolice i większe miasta mają się dynamicznie rozwijać. Chcemy stworzyć dodatkową możliwość, żeby usuwać różnego rodzaju deficyty, bo na tym polega cały ten program spójnościowy – przypomniał M. Jabłoński.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele niemal wszystkich12-tu Lokalnych Grup Działania z woj. lubuskiego (zabrakło LGD „Brama Lubuska”): „Zielona Dolina Odry i Warty”, „Między Odrą a Bobrem”, „Kraina Szlaków Turystycznych”, „Wzgórza Dalkowskie”, „Grupa Łużycka”, „Bory Dolnośląskie”, „LGD Regionu Kozła”, „Kraina Lasów i Jezior”, „Zielone Światło”, „Blisko Natury” oraz „Nowe Miasto Zielona Góra”.

– Dzięki współpracy z państwem unijne środki trafiają do najodleglejszych zakątków naszego regionu – doceniał starania poszczególnych LGD marszałek Jabłoński i zachęcał ich przedstawicieli do pełnej mobilizacji w staraniach o fundusze unijne w obecnej perspektywie finansowej. Nie wykluczył też kolejnego spotkania z LGD jeszcze przed wakacjami.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content