Rusza remont ostatniego odcinka Spichrzowej. Co kryje ulica? (WIDEO)

Konsorcjum firm TORMEL i WUPRINŻ, przebuduje ostatni, półkilometrowy odcinek ulicy Spichrzowej. Pierwsze prace ruszą na wschodniej stronie skrzyżowania ulic: Chrobrego i Spichrzowej – to najtrudniejszy etap ze względu na technologie, możliwe prace archeologiczne oraz liczne sieci. Jak zapowiedział wykonawca – już 23 maja ekipa budowlana rusza z frezowaniem. Trzeba się liczyć ze sporymi utrudnieniami, tym bardziej, że to teren średniowiecznego wjazdu do miasta. Archeolodzy zacierają ręce, by odkryć, co kryje się pod ulicą.

Przebudowa ostatniego etapu ul. Spichrzowej spowoduje, że powstanie dodatkowy, alternatywny objazd dla centrum Gorzowa. Prace rozpoczną się od głównego skrzyżowania – serca miasta – którego przebudowa jest najtrudniejszym etapem całości inwestycji. Zlokalizowane są tu liczne sieci podziemne, liczymy się też z tym, że na etapie robót napotkamy na ślady historii naszego miasta, które ukryte są pod ziemią – mówi Agnieszka Surmacz, prezes spółki Gorzowskie Inwestycje Miejskie.

Kierując się doświadczeniem związanym z przebudową zachodniej części ulicy Spichrzowej archeolog Stanisław Sinkowski przyznaje, że prace w strefie średniowiecznego miasta, które było kiedyś zamieszkiwane, mogą ujawnić wiele artefaktów.

Mogą to być pozostałości murów miejskich lub bramy mostowej – tłumaczy S. Sinkowski.

Zgodnie z umową, na realizację prac, wykonawca ma 14 miesięcy. W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia, chodniki, odwodnienie i oświetlenie. Zaplanowano również wykonanie około 20 miejsc parkingowych (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), ścieżkę rowerową od Mostu Staromiejskiego wzdłuż ul. Chrobrego, parking dla rowerów oraz samoobsługową stację naprawy rowerów. Swoje inwestycje równolegle prowadzić będą PSG, PGE, w zakresie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji zostanie przebudowana sieć wodociągowa wraz z przyłączami do budynków.

W ramach przebudowy skrzyżowania ulic: Spichrzowej, Nadbrzeżnej, Chrobrego i Mostowej, zaplanowano m.in. wydzielenie wysp kanalizujących ruch uliczny w zmienionej postaci oraz wprowadzenie przejścia dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerów pod wiaduktem kolejowym. Pozwoli to na bezpośrednie połączenie istniejących bulwarów położonych wzdłuż Warty. Dodatkowo przebudowana zostanie sygnalizacja świetlna, a istniejące przejście dla pieszych, zlokalizowane na północnym wlocie ul. Chrobrego, zostanie przesunięte, co pozwoli na wygospodarowanie miejsca na przejazd rowerowy. Pojawi się też lewoskręt, przeznaczony dla pojazdów skręcających z ulicy Chrobrego (wlot północny) w ulicę Spichrzową (wlot wschodni).

Zaplanowane prace budowlane poprawią bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz zwiększą przepustowość skrzyżowania ulic: Spichrzowej, Nadbrzeżnej, Chrobrego i Mostowej. Powstanie alternatywna ulica dla drogi wojewódzkiej 132, która połączy dwie główne arterie miejskie, tj. ul. Chrobrego oraz drogę krajową 22. W zakresie przebudowy ul. Spichrzowej, stała organizacja ruchu zakłada nowe rozwiązanie dot. ul. Mostowej (wjazd od strony skrzyżowania z ul. Chrobrego). Zaplanowano przekształcenie jej w ciąg, który będzie dostępny dla pieszych i rowerzystów. Decyzja o nowym rozwiązaniu w organizacji ruchu ul. Mostowej, została poprzedzona analizą ruchu, na tej ulicy oraz ul. Obotryckiej (odcinek od Mostowej do Pionierów). Ma ona na celu ułatwienie prowadzenia działalności gastronomicznej, dostaw i parkowania. W ramach planowanej przebudowy ul. Spichrzowej przewidziano wykonanie miejsc dedykowanych dla dostaw, wzdłuż ul. Chrobrego (w rejonie Titanica). Jednocześnie zapewniony zostanie dojazd do ul. Obotryckiej dla wybranej grupy pojazdów (m.in. dostawcy i osoby niepełnosprawne).

W poniedziałek 20 maja br. wykonawca rozpocznie prace związane z przebudową ul. Spichrzowej. Na potrzeby wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu, w pierwszej kolejności, powstanie tymczasowa nawierzchnia w pasie rozdziału ul. Chrobrego na wysokości ul. Wodnej. Następnie wykonawca przystąpi do właściwych robót na ul. Spichrzowej. – 23 maja planujemy ruszyć z frezowaniem i w tym dniu faktycznie ruszą roboty budowlane. Planowane jest zamknięcie wschodniej części skrzyżowania ul. Chrobrego, Spichrzowej i Mostu Staromiejskiego. Ruch na kierunku głównym (ul. Chrobrego – Most Staromiejski) będzie odbywał się jedną jezdnią, po jednym pasie ruchu, w każdym kierunku – zapowiada Grzegorz Bartoszewski, dyrektor kontraktu. Kierowcy, jadący z Zamościa, będą mogli przejechać tylko na wprost w ul. Bolesława Chrobrego. Sygnalizacja świetlna zostanie wyłączona i nie będzie możliwości skrętu z Mostu Staromiejskiego w lewo w ul. Spichrzową. Pozostanie możliwość wjazdu z ul. Nadbrzeżnej na Most Staromiejski oraz z ul. Spichrzowej (od strony ul. Hejmanowskiej) do ul. Lutyckiej. Nie będzie możliwości wjazdu z ul. Spichrzowej w ul. Mostową. Ulica Obotrycka, na wjeździe od ul. Pionierów w kierunku Katedry, będzie drogą dwukierunkową bez przejazdu oraz z ograniczeniem ruchu. Zapewnione zostaną tam miejsca dla dostaw (na czas za i wyładunku) oraz osób niepełnosprawnych, dojazd do parafii, banku (na jego zaplecze) oraz na Plac Stary Rynek dla posiadaczy odpowiedniego zezwolenia (organizatorzy imprez i uroczystości). Planuje się, że powyższa organizacja ruchu będzie już organizacją docelową.

Przedsiębiorcy dowożący zaopatrzenie do swoich lokali będą mogli korzystać z wcześniej wspomnianej możliwości wjazdu na ul. Obotrycką, z istniejących kopert dla dostaw oraz na ul. Spichrzowej (w uzgodnieniu z wykonawcą robót, jeśli będzie taka możliwość i nie utrudni to prac).

Dojazd do ul. Spichrzowej (do jej wschodniej części) będzie możliwy:

z Mostu Staromiejskiego oraz z ul. Sikorskiego przez ulice: Chrobrego, Jagiełły, Dzieci Wrzesińskich i Herberta;
z ul. Spichrzowej (z jej zachodniej części) przez ul. Nadbrzeżną, Most Staromiejski, „zawrotka” na Rondzie Św. Jerzego, Most Staromiejski, ul. Chrobrego, ul. Jagiełły,
ul. Dzieci Wrzesińskich i ul. Herberta.

Dojazd do zachodniej części ul. Spichrzowej będzie możliwy:

z Mostu Staromiejskiego poprzez ulicami: Chrobrego i Sikorskiego i Młyńską (lub ul. Garbary);
ze wschodniej części ul. Spichrzowej (lub ul. Teatralnej) przez ul. Hejmanowskiej, Warszawską, „zawrotka” na wysokości ul. Szkolnej, ul. Jagiełły, ul. Chrobrego, ul. Wodną (lub ul. Sikorskiego i Młyńską).

Dla kierowców jadących z Zamościa, w kierunku centrum, rekomendujemy przejazd trasą alternatywną przez ul. Grobla – Zielona – Trasę Nadwarciańską – rondo Santockie – ul. Warszawską.

Inwestycja będzie kosztowała ponad 12,7 mln złotych. Dofinansowanie pochodzi z dwóch źródeł: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – ponad 6,5 mln zł oraz z Rządowy Fundusz Polski Ład – 5 mln zł.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content