Na tę inwestycję długo czekano. Otwarto Centrum Kulturalno-Edukacyjne Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa

Otwarcie Centrum Łuk Mużakowa

– Mieszkacie państwo w bardzo ciekawym miejscu na Ziemi – mówił podczas otwarcia centrum Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa Marcin Jabłoński.

W sobotę, 7 maja, w zrewitalizowanym budynku poprzemysłowym (dawna stolarnia) przy ul. Kościuszki w Łęknicy otwarto Centrum Kulturalno-Edukacyjne Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa. Jest to również siedziba oddziału Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Łuk Mużakowa”.

– Mieszkacie państwo w bardzo ciekawym miejscu na Ziemi, bowiem jest ono wpisane na listę UNESCO – mówił podczas sobotniego otwarcia Centrum członek Zarządu Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński. – Dlatego tak bardzo staraliśmy się, by w ramach środków, jakie posiadaliśmy z funduszy unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego, a nie mieliśmy ich za dużo na dobra kulturalne, na dziedzictwo kulturowe, bo raptem ponad 40 mln zł, wystarczyło pieniędzy na ten bardzo ciekawy, ambitny, odważny projekt przygotowany przez gminę Łęknica.

Tu Marcin Jabłoński podziękował i pogratulował projektu burmistrzowi Łęknicy Piotrowi Kuliniakowi.

Niewielka gmina znana w Europie i na świecie

– Niewielka gmina, ograniczone możliwości, natomiast jesteście państwo w jakiś sposób współodpowiedzialni za to, że Łuk Mużakowa i Park Mużakowski przy państwa pomocy są jak najlepiej wykorzystane, pokazywane całemu światu – powiedział Marcin Jabłoński. – Dzięki temu coraz więcej osób nie tylko z Lubuskiego, nie tylko z Niemiec, ale z całej Europy i świata będzie tutaj przyjeżdżać i podziwiać te wspaniałe wartości przyrodnicze, kulturalne i kulturowe.

W budynku Centrum zwiedzający poznają nie tylko historię regionu, przemysłu górniczego czy ceramicznego, ale także walory przyrodnicze pobliskich atrakcji, m.in. właśnie Geoparku Łuk Mużakowa. Wartość inwestycji wynosi ponad 4 mln złotych, z czego prawie 3 mln to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. By to wszystko prowadziło do tego, żebyśmy na polsko-niemieckim pograniczu podejmowali coraz więcej wspólnych działań, integrowali się w ramach Unii Europejskiej.

Centrum promuje Geopark

Centrum służy jako miejsce promocji Geoparku, będąc również siedzibą oddziału EUWT. Przypomnijmy, że Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej to organizacja, która reprezentuje Geopark na zewnątrz. Jej celem jest także zwiększenie szans regionu na pozyskanie dofinansowania z programu INTERREG w celu rozbudowania bazy usługowej i infrastruktury turystycznej.

Ponadto EUWT zajmuje się działaniami z zakresu public relations, edukacji i projektów polsko-niemieckich: samodzielnie lub we współpracy z podmiotami trzecimi. Poprzez realizację tych zadań EUWT ma wzmocnić gospodarczą, społeczną i terytorialną spójność Unii Europejskiej.

W przyszłości w Łęknicy ma powstać również Lubuskie Centrum Edukacji Ekologicznej. W tym celu zagospodarowany będzie budynek dawnego domu dziecka. Samorząd województwa przeznaczył w budżecie 6 mln zł na zakup obiektu i opracowanie koncepcji projektowej.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content