Ważny dzień dla regionu. Powołano spółkę Park Technologii Kosmicznych!

Na zdjęciu od lewej: Łukasz Pabierowski wicedyrektor Departamentu Rozwoju i Innowacji, marszałek Elżbieta Anna Polak, prof. Jerzy Tutaj i członek zarządu województwa Marcin Jabłoński. Fot. Marek Pych/lubuskie.pl
Spółka Park Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji została formalnie powołana! 23 sierpnia 2023 marszałek Elżbieta Anna Polak podpisała akt notarialny. Prezesem został prof. Marek Banaszkiewicz, kierujący zielonogórskim oddziałem Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Przypomnijmy, że w maju tego roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego o powołaniu spółki. Uchwałę następnie podjął sam Sejmik (pisaliśmy o tym TUTAJ), a finałem działań jest środowe podpisanie aktu notarialnego przez marszałek Elżbietę Annę Polak.

To przedsięwzięcie to kamień milowy w naszym rozwoju. Nie będziemy latać w kosmos, możemy za to zatrzymać świetnych absolwentów, których „wysysa” obecnie Berlin, Wrocław czy Poznań. Wiemy o tym, bo od lat wspieramy koła naukowe działające na uczelniach publicznych

Elżbieta Anna Polak

Spółka będzie zarządzać infrastrukturą wytworzoną w ramach projektu unijnego Parku Technologii Kosmicznych oraz aplikować o pieniądze zewnętrzne z unijnych programów horyzontalnych oraz środków w dyspozycji Komisji Europejskiej z przeznaczeniem m.in. na badania naukowe i innowacje. Zadaniem spółki będzie również generowanie innowacyjnych projektów oraz stymulowanie współpracy biznesu, nauki i samorządu.

– Najważniejszym zadanie dla spółki będzie pozyskiwanie pieniędzy, bo chcemy się sami finansować. Najlepszym źródłem są środki europejskie oraz świadczenie usług dla przedsiębiorców. Naszym wkładem i kapitałem będą laboratoria Parku Technologii Kosmicznych – tłumaczył w trakcie Sejmiku prof. Marek Banaszkiewicz, który kieruje zielonogórskim oddziałem Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Teraz prof. Banaszkiewicz został prezesem nowej spółki. Jego zastępcą zaś dr Jerzy Tutaj z Politechniki Wrocławskiej.

Profesor Marek Banaszkiewicz / Fot. Filip Pobihuszka, LCI

Misją spółki będzie zwiększenie poziomu innowacji województwa lubuskiego poprzez działania w sektorze kosmicznym oraz koordynowanie polityki innowacji. – Nasza kadra ma dużą wiedzę o tym, jak działa sektor kosmiczny oraz jak stymulować jego rozwój – podkreślał prof. Banaszkiewicz.

Ogromną zaletą Parku ma być dostępność wszystkich urządzeń testowych w jednym miejscu. Inne tego typu maszyny są w Polsce rozproszone, więc atutem Zielonej Góry będzie możliwość przeprowadzenia kompleksowych testów. To stawia nasz park na bardzo konkurencyjnej pozycji w skali Europy.

Zadaniem spółki będzie także pomoc przy zakładaniu firmy i jej rejestracji oraz usługi badawcze dla przedsiębiorców.

Budynek Parku Technologii Kosmicznych w Nowym Kisielinie Zielonej Górze jest już gotowy. Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu to 30 listopada 2023 r. Trwają postępowania przetargowe związane z zakupem wyposażenia specjalistycznego do PTK.

Park Technologii Kosmicznych powstaje w partnerstwie samorządu województwa lubuskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego i firmy Hertz Systems LTD. Wartość całego projektu to blisko 89 mln zł, z czego dofinansowanie z UE to 61,4 mln zł. PTK będzie obiektem, gdzie znajdą się m.in. laboratoria elektroniki satelitarnej, medycyny kosmicznej, kryptografii i przeciwdziałania cyberzagrożeniom, pomieszczenia czystego montażu, integracji i testów systemów i podsystemów satelitarnych.

Elżbieta Anna Polak i Marcin Jabłoński po podpisaniu aktu notarialnego dot. powołania “kosmicznej” spółki. Fot. Marek Pych/lubuskie.pl
Cele Parku Technologii Kosmicznych:

– integracja podmiotów sektora kosmicznego w województwie lubuskim,
– wspieranie rozwoju technologii i badań kosmicznych i pokrewnych,
– komercjalizacji wyników prac badawczych, rozwojowych i innowacyjnych (B+R+I),
– wspierania działalności innowacyjnej i klastrowej,
– współpracy z regionalnymi centrami innowacji i technologii kosmicznych w Polsce, Europie i na świecie,
– profesjonalizacji instytucji oraz podmiotów takich jak Jednostki Samorządu Terytorialnego, Organizacje Pożytku Publicznego oraz podmioty gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem Małych i Średnich Przedsiębiorców (MŚP),
– wspierania rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w każdym wymiarze.
Spółka będzie świadczyła szeroki zakres usług dla klientów, dbała o przepływ najwyższej jakości wiedzy i informacji oraz realizowała wiele zadań, takich jak:

Inkubowanie firm rozpoczynających działalność – wspieranie firm dopiero zaczynających swoją działalność poprzez usługi szkoleniowe, zarządcze, prawne, księgowe oraz wynajmu powierzchni,

Świadczenie usług biznesowych – pomoc przy zakładaniu firmy i jej rejestrowaniu, tworzenie biznesplanów dla przedsiębiorstw oraz pomoc w pozyskiwaniu środków na prowadzenie działalności,

Wynajem laboratoriów, powierzchni produkcyjnej i laboratoryjno-produkcyjnej – oferowanie przedsiębiorstwom wynajmu powierzchni na terenie PTK,

Usługi badawcze – wykorzystanie laboratoriów na terenie PTK, usługi w zakresie transferu technologii między przedsiębiorstwami a jednostkami badawczo-rozwojowymi,

Działalność szkoleniowo-edukacyjna – szkolenia dla inkubowanych firm (m.in. marketingowe, księgowe), by nauczyły się funkcjonować na rynku.
 
 

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content